Tervetuloa Oppimaan

Tällä koulutuksella varmistat tietämyksesi ja osaamisesi, jotta voit toimia rahoitusyhtiön edustajana autorahoituksen tehtävissä.

Kurssikokonaisuus koostuu johdannosta ajoneuvorahoitukseen, sen reunaehtoihin ja rahoitustyyppeihin sekä asiakkaan tuntemisen, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen ja tietosuojan sisällöistä. Näiden tietojen ja taitojen hallitseminen on edellytys välittäessäsi autorahoitusta, ja se on osa asiantuntevaa asiakaspalvelua.

Opiskele kaikki verkkokurssit ja tee osaamistesti hyväksytysti, niin suorituksesi kirjautuvat rekisteriin. Saat hyväksytyistä suorituksista sähköpostiisi PDF-todistuksen, jonka voit tallentaa itsellesi.

Kurssikokonaisuus on Aalto EE:n ja Autoalan Keskusliiton yhteistyössä toteuttama. Kurssikokonaisuus opiskellaan rahoitusyhtiön tai autoalan työnantajan pyynnöstä. Saat tarvittavan suorituskoodin jommaltakummalta.

Autoalan rahoituskurssin verkkokurssisisällöistä ovat vastanneet OTM Antti Laitila sekä Lexia Asianajotoimisto Oy:n juristit.

Kurssien suorittaminen on helppoa. Voit opiskella milloin vain ja jos opiskelu keskeytyy, voit jatkaa myöhemmin samalta sivulta, johon jäit. Tutustu ohjeisiin ja aloita opiskelu!

Valitse kurssi

Opiskele verkkokurssit ja osaamistesti järjestyksessä.
Huom: Kurssit avautuvat uuteen välilehteen osoitteesta https://context.training

Kirjaudu: 1. Johdanto ajoneuvorahoitukseen

Johdantokurssi tutustuttaa sinut kaikentyyppiselle ajoneuvorahoitukselle yhteisiin piirteisiin ja vaatimuksiin. Aihetta käsitellään niin myyjäliikkeen ja rahoitusyhtiön yhteistyön kuin myyjäliikkeen ja asiakkaan suhteen kannalta. Kurssin kesto on noin 20 min.

Kirjaudu: 2. Ajoneuvorahoitus ja rahoitustyypit

Opit ajoneuvorahoituksen peruskäsitteistöä ja olennaista kuluttajaluottoa koskevasta sääntelystä kuten tiedonantovelvollisuus kuluttajalle sekä luottokelpoisuuden arviointi. Tutustut myös lyhyesti osamaksukauppaan ja leasingiin ajoneuvorahoituksen muotona. Kurssin kesto on noin 20 min.

Kirjaudu: 3. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen autoalalla

Opit, mitä rahanpesu ja terrorismin rahoitus on ja miksi niiden estäminen autoalalla on erityisen tärkeää, ymmärrät velvollisuuteesi ja mahdolliset seuraamukset niiden laiminlyönnistä sekä osaat toimia oikein poikkeavissa tai epäilyttävissä tilanteissa. Kurssin kesto on noin 20 min.


Kirjaudu: 4. Asiakkaan tunteminen autoalalla

Opit, miksi asiakkaasta kerätään tietoja. Opit tunnistamaan luotettavasti henkilö- ja yritysasiakkaan, tarkistamaan, onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, tutkimaan yritysasiakkaan tosiasialliset edunsaajat ja toimimaan oikein epäilyttävissä tilanteissa. Kurssin kesto on noin 20 min.

Kirjaudu: 5. Tietosuoja autoalalla

Opit tietosuojaan liittyvistä asioista käytännöllisestä näkökulmasta ja opit huomioimaan työssäsi yhä paremmin tietosuojaa. Kurssin kesto on noin 25 min.

Kirjaudu: 6. Osaamistesti kurssien 3–5 sisällöistä

Osaamistestissä pääset testaamaan oppimaasi autoalan asiakkaan tuntemisen, rahanpesun estämisen ja tietosuojan sisällöistä. Testissä on 15 kysymystä ja sen kesto on noin 15 minuuttia.